Contractmanagement

 

Met contactmanagement van Yellowstone beperkt u de risico’s van het inhuren van arbeidskrachten uit binnen- en buitenland. Wij zorgen voor goede contracten en de bijbehorende begeleiding. Ook houden we lopende contracten in de gaten. Zo voorkomen we problemen op het gebied van sociale premies, belastingen, de Flexwet en de Wet ketenaansprakelijkheid.

 

Zo werkt contractmanagement

Wij checken de onderneming waarmee u een overeenkomst wilt sluiten. Op basis hiervan bepalen we in overleg met u het risicoprofiel. Wanneer hieruit onvoldoende zekerheden naar voren komen, voeren wij een uitgebreidere compliance check uit. Ook bewaren we de contracten in het kader van de Flexwet. Zo voorkomen we een dienstbetrekking. Tevens verzorgen we de factuurafhandeling en betalingen. Tot slot controleren we de compliance-verklaring.

 

Compliance-verklaring

Dit is de verklaring van de accountant over de financiële status van de onderneming. Eventueel staat hierin ook het belasting- en premiebetalingsgedrag. Deze verklaring verlangen wij ieder kwartaal van de onderneming die u arbeid levert. Wanneer hieruit blijkt dat de onderneming geen zekerheid kan bieden, adviseren wij een rechtstreekse betaling aan de Belastingdienst. Zo blijft uw onderneming gevrijwaard van claims met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid.

 

Zzp’ers en wet DBA

Het kan gebeuren dat de Belastingdienst de inhuur van zzp’ers als fictieve dienstbetrekking ziet. Dit betekent dat u dan alsnog belasting- en verzekeringsplichtig bent. Wanneer u de zzp’ers met wie u werkt inhuurt via Yellowstone, loopt u geen risico. Wij zorgen voor alle controles en eventuele afdrachten aan instanties.

Taal
Nederlands
  • Nederlands
  • English