Compliance

 

Huurt u regelmatig arbeidskrachten of zelfstandigen uit binnen- of buitenland in, dan is het belangrijk dat de dienstbetrekking compliant is. Zo weet u zeker dat u achteraf niet te maken krijgt met allerlei nare arbeidsrechtelijke consequenties. Yellowstone zorgt ervoor dat uw organisatie volgens de regels arbeidskrachten inhuurt.

 

Wetgeving

Regels veranderen voordurend en zijn per land verschillend. Yellowstone is precies op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Wij houden onze eigen kennis op peil en schakelen als het moet ons uitgebreide nationale of internationale netwerk van professionals in.

 

Aansprakelijkheid

Yellowstone zorgt ervoor dat alle aansprakelijkheidsrisico’s voor sociale en fiscale afdrachten zijn uitgesloten. Denk daarbij aan de cao voor uitzendkrachten, de Flexwet en de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA). Ook problemen rondom de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) zijn niet aan de orde als uw arbeidskrachten via Yellowstone aan de slag gaan.

 

NEN-gecertificeerd 4400-1

Yellowstone International is bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd als NEN 4400-1 gecertificeerd. SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk NEN 4400-1 geeft SNA hieraan invulling. Speerpunten hierbij zijn het:

  • Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies.
  • Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

 

ABU-cao

Arbeidskrachten die in dienst zijn van Yellowstone vallen niet onder de specifieke cao van een bepaalde bedrijfstak. Wij hanteren de ABU-cao voor uitzendkrachten. Dit betekent dat werknemers van Yellowstone een arbeidsovereenkomst hebben die bescherming garandeert. Ook geeft deze overeenkomst hen dezelfde rechten en plichten als een reguliere werknemer, denk hierbij aan het recht op pensioen.

Taal
Nederlands
  • Nederlands
  • English