Voor agencies

 

Payroll services

Natuurlijk wilt u dat de door u geworven en geselecteerde kandidaat goed terechtkomt. Dan is het prettig om te weten dat de kandidaat, de inlener (uw cliënt) en u geen enkel risico lopen wanneer u de salariëring aan Yellowstone overlaat. Wij zorgen ervoor dat alles via de geldende wet- en regelgeving verloopt. U kunt ons dan ook met vertrouwen voorstellen aan uw opdrachtgever.

 

NEN-gecertificeerd 4400-1

Yellowstone International is bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd als NEN 4400-1 gecertificeerd. SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk NEN 4400-1 geeft SNA hieraan invulling. Speerpunten hierbij zijn het:

  • Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies.
  • Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

 

Diensten

Samen met u en/of uw opdrachtgever bepalen we het dienstenpakket. Denk hierbij aan:

  • belastingen afdragen
  • collectieve verzekeringen
  • persoonlijk dossier maken
  • arbeidsovereenkomst opstellen
  • complianceverklaringen opstellen

 

Neem gerust contact op met een van onze medewerkers wanneer u meer informatie wilt over onze diensten.

 

Werkwijze

Wanneer wij arbeidskrachten op onze loonlijst zetten, betekent dit dat zij in dienst zijn van Yellowstone. Wij zorgen voor de salarisadministratie en betalen hen uit. Daarnaast zorgen we onder andere voor loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, alle benodigde verzekeringen, periodieke loonopgaven, behandeling van ontslagzaken, doorvoering van bepaalde wetswijzigingen en de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.


Taal
Nederlands
  • Nederlands
  • English